In de tweede graad bieden wij de richtingen bedrijfswetenschappen, economische wetenschappen, humane wetenschappen, Latijn, natuurwetenschappen en moderne talen aan. Al deze richtingen zijn voor iedereen mogelijk, ongeacht de keuze in de eerste graad. Alleen wie Latijn wil studeren, moet daarmee vanaf het eerste jaar starten.

Welke studierichtingen kan je kiezen in de 2de graad?

Latijn

Ook in de tweede graad bieden wij Latijn aan. Je breidt je kennis van de Latijnse taal verder uit, je maakt kennis met authentieke teksten en de grote schrijvers en denkers van de klassieke oudheid. In de tweede graad krijg je bovendien een stevige basis moderne talen, wetenschappen en wiskunde.

Economische wetenschappen

Overal in onze maatschappij komen we economie tegen. Denk maar aan werkloosheid, prijsstijgingen, lonen, inflatie… Bij je keuze voor economie ontdek je alle details van onze economische wereld. Verder is het nauw volgen van de actualiteit een must. Je bent geboeid door abstract denken binnen economische wetenschappen en wiskunde. Je krijgt 5 uur wiskunde per week.

Natuurwetenschappen

In de richting natuurwetenschappen leer en bestudeer je aspecten van levende en niet – levende materie aan de hand van wetenschappelijke onderzoekscompetenties. Hoe onderzoek ik bepaalde zaken? Hoe begin ik daar aan... Kies deze richting en ontdek alle antwoorden op deze vragen. Zelfstandig informatie kritisch bekijken, structureren en verwerken staan centraal. In het derde middelbaar wordt natuurwetenschappen opgesplitst in biologie, chemie en fysica. Van elk vak krijg je 2u per week. Dit is een uurtje extra ten opzichte van de andere richtingen. In de wetenschapsrichting krijg je 5 uur wiskunde per week.

Humane wetenschappen

In deze studierichting ligt de klemtoon op mens en samenleving. Je neemt een kijkje in het leven van onze maatschappij en je bestudeert verschillende culturen. Andere belangrijke thema’s binnen deze richting zijn persoonlijke ontwikkeling, gezin, familie en media. Je leert relaties leggen vanuit psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch standpunt. Verder ga je ook allerlei zaken in de praktijk ontdekken. Denk maar aan een bezoek aan een kleuterschool, een bezoek aan het parlement… In deze richting heb je 4 uur wiskunde per week.

Moderne talen

Wie voor deze richting kiest heeft een brede talige en culturele interesse. Je bent nieuwsgierig over hoe een taal als systeem werkt. Je wil je verdiepen in je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Duits wordt in deze richting als nieuwe vreemde taal aangeleerd. Je leest graag en staat open voor allerlei vormen van literatuur. In deze richting heb je 4 uur wiskunde per week. Deze richting bereidt je goed voor op de richting moderne talen – wetenschappen.

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een domeingebonden doorstroomrichting. Het is een theoretische en abstracte richting die voorbereidt op universitaire studies binnen het gekozen domein. Ook blijven een hele reeks richtingen op de hogeschool mogelijk. Deze richting is ideaal voor jou als je vanuit concrete contexten je inzicht in economie verder wil ontwikkelen. Je krijgt hetzelfde programma economie als in de richting economische wetenschappen. Dit wel gespreid over 6 in plaats van 4 lesuren in de week. Daarnaast heb je 4 uur wiskunde met een verdiepend leerplan. We voorzien een extra uur wiskunde om de doelstellingen te bereiken. Het pakket wetenschappen bevat de basis van de economische wetenschappen. De leerstof talen en algemene vakken is iets beperkter dan in de domeinoverschrijdende richtingen.