In de eerste graad ontdek je wie je bent. Deze graad heeft een observerende en oriënterende functie. We helpen je om je vaardigheden, interesses en talenten in kaart te brengen om zo een goede keuze van richting te maken die overeenstemt met je capaciteiten.

Welke keuze maak je in het 1ste jaar van het secundair ?

Optie Latijn

In de optie Latijn krijg je 4 lesuren per week Latijn. Je maakt kennis met de taal en de cultuur van de oude Romeinen en Grieken. Je leert hoe deze culturen aan de basis lagen van onze westerse beschaving. Je krijgt inzicht in de woordenschat en de grammatica van deze moeilijke maar mooie oude taal. Je leert naamvallen en leest boeiende verhalen over de Romeinen en de Grieken. Wist je trouwens dat 80% van alle woorden in de Romaanse talen (Frans, Spaans, Italiaans…) van het Latijn komt? Maar ook meer dan de helft van de Engelse woorden is van het Latijn afgeleid.

Optie talent voor talen

In de optie ‘talent voor talen’ krijg je 2 lesuren per week Nederlands en Frans. We dagen je uit om je vaardigheden lezen, spreken, schrijven en luisteren goed te oefenen met teksten uit de actualiteit en met verhalen, gedichten en liedjes. Je krijgt ook de ruimte om heel creatief te zijn. Daarnaast krijg je een uur extra wiskunde en een uur extra Nederlands. Tijdens die uren wordt je kennis van die vakken verder uitgebreid en uitgediept. Maar we bieden via een project met co-teaching ook plaats voor de nodige remediëring.

Optie talent voor wetenschappen

In de optie ‘talent voor wetenschappen’ krijg je 2 lesuren per week ‘atelier wetenschappen’. Je leert via projecten de samenhang tussen wiskunde, exacte wetenschappen en technologie kennen. Vanuit een onderzoeksvraag leer je een probleem op te lossen en voer je dit uit om na te gaan of dit werkt. We hebben ook veel aandacht voor de vaktaal Nederlands. Daarnaast krijg je een uur extra wiskunde en Nederlands. Via co-teaching besteden we aandacht aan de nodige remediëring, maar bieden we ook verdere uitbreiding en verdieping van deze vakken.

Welke keuze maak je in het 2de jaar van het secundair ?

Optie Latijn

Wie deze basisoptie kiest, volgde in het eerste jaar de optie Latijn. In 5 lesuren per week bouw je verder op de kennis van het vorige jaar. Het vak Latijn komt ten volle tot ontwikkeling. Door de studie van Latijn verwerf je inzicht in taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit van de antieke beschaving. Je verhoogt je algemene taalvaardigheid, vormt je historisch bewustzijn en oefent je kritisch denken. Je bent iemand die graag (vreemde) talen en culturen bestudeert. Je durft kritisch te denken en historische opvattingen in vraag te stellen.

Optie moderne talen en wetenschappen

Je krijgt twee lesuren moderne talen waarin je communicatief vaardiger wordt in het Nederlands, Frans en Engels. Je onderzoekt verbanden tussen de talen, taalvariëteiten en taaluitingen. Je leert te genieten van alle facetten van talen en gaat er creatief mee aan de slag. In de drie lesuren wetenschappen leer je via onderzoekende vragen wetenschappelijk-technische verschijnselen kennen. Via onderzoeken en experimenten leer je de onderdelen van het vak natuurwetenschappen beter kennen. Je bouwt een brede algemene kennis op over onderwerpen uit de wereld van biologie, chemie en fysica. Je kan met een kritische houding naar verschijnselen uit het dagelijks leven kijken en staat open voor verwondering.

Optie economie en organisatie

In deze vijf lesuren economie en organisatie maak je de verbinding tussen je eigen leefwereld en de sociaal - economische leefomgeving. Je ervaart en onderzoekt economische fenomenen vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid. Belangrijk hierbij is dat je dagelijks de actualiteit volgt. Omdat er in de economie veel met cijfers en gegevens gewerkt wordt, leer je ook goed met de computer werken.