Een school met een bijzondere visie

Sint-Niklaasinstituut  is een school van de Broeders van Scheppers. Victor Scheppers (1802-1877) stichtte midden vorige eeuw de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid op om opvoeding en onderwijs te bieden aan de meest kwetsbaren in onze samenleving. Vandaag hebben de Broeders van Scheppers in Vlaanderen basis- en secundaire scholen in Alsemberg, Anderlecht, Antwerpen, Herentals, Mechelen en Wetteren. Daarnaast zijn zij ook werkzaam in Italië, Burundi, Canada, Argentinië en Uruguay.

Op SNI omarmen we de levensspreuk van Victor Scheppers: "Honor Deo, Labor mihi, Utilitas proximo" - De eer is aan God, het werk is voor mij, het nut is voor mijn naaste. Deze inspirerende woorden weerspiegelen onze diepgewortelde overtuigingen en sturen ons onderwijs.

Ons hoopvol mensbeeld vormt het fundament van ons onderwijs. We geloven in de potentie en groeikracht van elk kind. Op SNI creëren we een omgeving waarin leerlingen kunnen bloeien en hun talenten volledig kunnen benutten.

Een attentvolle betrokkenheid is wat ons onderscheidt. We hechten veel waarde aan het welbevinden van elke leerling. Op SNI zijn we één grote familie, waarin iedereen zorg draagt voor elkaar.

De kinderen krijgen kansen, de ruimte om te groeien en dit zowel academisch als persoonlijk.

Onze 5 kernwaarden

Kwaliteitsvol onderwijs

We streven naar het leveren van een hoogstaand onderwijsniveau waarbij de ontwikkeling van elk kind met de eigen talenten centraal staat. We bieden een brede basiszorg en indien nodig verhoogde zorg op maat om de groei van elk kind te bevorderen.

Welbevinden en leerzorg

Het welbevinden van elke leerling is een prioriteit. SNI wil een veilige, warme plek zijn waar elk kind zich thuis voelt. Jongeren moeten zich als één familie voelen.

SNI geeft je ruimte

Zowel letterlijk als figuurlijk. De kinderen krijgen de ruimte om te groeien in de studies, maar even belangrijk om te groeien als persoon. Ook karakter- en gemoedsvorming zijn belangrijk.

Diversiteit

We zijn een afspiegeling van de multiculturele samenleving en omarmen de rijke diversiteit van onze leerlingen, ouders en personeel. Diversiteit is een onderdeel van wie we zijn als katholieke dialoogschool.

Nederlandstalig

Als Nederlandstalige school in Brussel bevordert SNI de Nederlandse taalvaardigheid bij alle leerlingen, wat vooral belangrijk is voor wie thuis het Nederlands bijna of niet kan oefenen.