Aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2021-2022.

Wij volgen de procedure van het LOP.  Daarover vindt u alle informatie op www.inschrijveninbrussel.be.

Tijdslijn : aanmelden en  inschrijven 2021 -2022:

4-15 januari : aanmelden broers en zussen en kinderen van personeel

28 januari – 24 februari : inschrijvingen aangemelde broers en zussen en kinderen van personeel

1-16 maart : aanmelden alle nieuwe kinderen

3 -26 mei : inschrijven aangemelde leerlingen

3 juni : start vrije inschrijvingen

Voor de overstap van  uw kleuter uit de 3de kleuterklas naar  het 1ste leerjaar van het SNI hoeft u nog niets te ondernemen. Deze kinderen zijn automatisch ingeschreven. Een inschrijvingsformulier krijgt u begin januari.

Voor de overstap van het zesde leerjaar naar het secundair volgt u het tijdspad van de secundaire scholen . Deze info is ook terug te vinden op www.inschrijveninbrussel.be