De vernieuwing van de eerste graad vanaf schooljaar 2019-2020

De modernisering van het secundair onderwijs start in september 2019. Er zijn nieuwe eindtermen en nieuwe leerplannen, er komen nieuwe handboeken. In de eerste graad krijgen we mogelijkheid om leerlingen meer kansen te geven om zich helemaal te ontwikkelen. 

We hebben een mooi aanbod. Dit is het vertrekpunt: SNI is een school met een ASO bovenbouw. In de eerste graad bereiden we leerlingen voor op richtingen in de 2de en 3de graad met finaliteit “doorstroming”: hoger onderwijs is het uiteindelijke doel. Wij stellen hoge eisen aan onze leerlingen op het vlak van abstract denken, complexe taken en zelfstandig werk.

We zetten extra in op wiskunde en Nederlands. Met het “sleuteluur” begeleiden we jonge eerstejaars om zich te organiseren en om de juiste studiemethode te vinden. We zorgen ervoor dat je je meteen thuis voelt op school en in de klas. We willen dat iedereen zijn talen goed kent en bieden extra Engels en hulp met Frans.

De eerste graad heeft een observerende en oriënterende functie. Alle leerlingen moeten de kans krijgen hun interesses te verkennen. We zorgen voor een ruim aanbod en helpen de leerlingen om een gefundeerde keuze te maken die overeenstemt met hun interesses en hun talenten en vaardigheden. 

In de tweede graad bieden wij de richtingen economie, humane wetenschappen, Latijn en wetenschappen aan. Wat je keuze in de eerste graad ook is, al deze richtingen zijn mogelijk. Alleen wie Latijn wil studeren, moet daarmee vanaf het eerste jaar starten. In de derde graad kan je je keuze verder verfijnen. Afhankelijk van je interesses, vaardigheden en talenten combineer je economie, humane wetenschappen, Latijn, moderne talen, wetenschappen en wiskunde.

Maar je start natuurlijk in het eerste jaar. Je kan je 4 uur per week zelf kiezen uit de bekende optie Latijn, en 2 nieuwe opties: “talent voor wetenschappen” en “talent voor talen”.

 • In de optie Latijn krijg je 4 lesuren per week Latijn. Je maakt kennis met de taal en de cultuur van de oude Romeinen en Grieken. Je leert naamvallen en leest verhalen. Je krijgt inzicht in de woordenschat en de grammatica van deze mooie oude taal.
 • In de optie “talent voor wetenschappen” krijg je 2 lesuren per week “talent voor wetenschappen”. Je werkt met wetenschappen maar ook met wiskunde en technologie. We hebben ook veel aandacht voor de vaktaal Nederlands. Daarnaast krijg je een uur extra wiskunde en een uur extra Nederlands. Tijdens die uren wordt je kennis van die vakken verder uitgebreid en uitgediept. Maar we bieden via een project met co-teaching ook plaats voor de nodige remediëring.
 • In de optie “talent voor talen” krijg je 2 lesuren per week Nederlands en Frans. We dagen je uit om je vaardigheden lezen, spreken, schrijven en luisteren goed te oefenen met teksten uit de actualiteit en met verhalen, gedichten en liedjes. Je krijgt ook de ruimte om heel creatief te zijn. Net zoals in de optie “talent voor STEM” krijg je een uur extra wiskunde en een uur extra Nederlands. Tijdens die uren wordt je kennis van die vakken verder uitgebreid en uitgediept. Maar we bieden via een project met co-teaching ook plaats voor de nodige remediëring.

In het tweede jaar bieden we een uurtje Engels meer aan. Veel van onze leerlingen komen thuis minder met Engels in contact. Voor hen is het belangrijk om zich goed in de basis van de taal in te werken. We bieden ook extra wiskunde en Nederlands aan voor iedereen. Leerlingen met veel talent en interesse voor die vakken zullen zich helemaal uitgedaagd weten. Leerlingen die het wat moeilijker hebben, krijgen tijd voor remediëring. 

Je zal ook de keuze hebben tussen 3 “basisopties”.

 • Latijn. Wie deze basisoptie kiest, volgde in het eerste jaar de optie Latijn. In 5 lesuren per week bouw je verder op de kennis van het vorige jaar. Het vak Latijn komt ten volle tot ontwikkeling. Door de studie van Latijn verwerf je inzicht in taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit van de antieke beschaving. Je verhoogt je algemene taalvaardigheid, vormt je historisch bewustzijn en oefent je kritisch denken. Je bent iemand die graag (vreemde) talen en culturen bestudeert. Je durft kritisch te denken en historische opvattingen in vraag te stellen.
 • Moderne talen en wetenschappen. Je krijgt twee lesuren moderne talen waarin je communicatief vaardiger wordt in Nederlands, Frans en Engels. Je onderzoekt verbanden tussen de talen, taalvariëteiten en taaluitingen. Je leert te genieten van alle facetten van talen en gaat er creatief mee aan de slag. In de drie lesuren wetenschappen leer je via onderzoekende vragen wetenschappelijk-technische verschijnselen kennen. Via onderzoeken en experimenten leer je de onderdelen van het vak natuurwetenschappen beter kennen. Je bouwt een brede algemene kennis op over onderwerpen uit de wereld van biologie, chemie en fysica. Je kan met een kritische houding naar verschijnselen uit het dagelijks leven kijken en staat open voor verwondering.
 • Economie en organisatie. In deze vijf lesuren maak je de verbinding tussen je eigen leefwereld en de sociaal – economische leefomgeving. Je ervaart en onderzoekt economische fenomenen vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid. Belangrijk hierbij is dat je dagelijks de actualiteit volgt. Omdat er in de economie veel met cijfers en gegevens gewerkt wordt, leer je ook goed met de computer werken.

Zo kan je goed voorbereid kiezen tussen onze richtingen Latijn, economie, humane wetenschappen en wetenschappen in de tweede graad.

Bekijk hieronder onze keuzebrochure voor de eerste graad van het gemoderniseerd secundair onderwijs.

 

2e Graad

De keuze wordt groter. Je kiest je eigen hoofdvakken. Afhankelijk van je richting kies je nu voor meer of minder wiskunde en wetenschappen.

 • Latijn. Stilaan ken je perfect Latijn. Je gaat nu ook teksten bestuderen uit het oude Rome. Iedereen die Latijn kiest, heeft ook een sterk wiskundepakket.
 • Wetenschappen. Jij kiest voor extra biologie, chemie en fysica.
 • Economie. Je leert alles over de wereld van de economie: hoe werken de markten, hoe organiseer je een onderneming, wat is economische groei? Je kan economie combineren met sterke wiskunde of met meer moderne talen.
 • Humane wetenschappen. Je hebt 2 hoofdvakken: cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen. Je leert over media, cultuur, persoonlijke ontwikkeling, gezin en familie…

Bekijk hier de lestabellen van de tweede graad.

3e Graad

Er zijn nog slechts 11 uur die je niet zelf kiest. Je combineert keuzes voor Latijn, wiskunde, economie, moderne talen, wetenschappen en humane wetenschappen. Je krijgt je eigen richtingsvakken. Volgens je richting zal je meer of minder talen, wetenschappen en wiskunde hebben.

Onze keuzemogelijkheden:

 • Economie – Moderne Talen,
 • Economie – Wiskunde
 • Humane Wetenschappen
 • Latijn – Moderne Talen
 • Latijn – Wetenschappen
 • Latijn – Wiskunde
 • Moderne Talen – Wetenschappen
 • Moderne Talen – Wiskunde
 • Wiskunde – Wetenschappen

Bekijk hier de lestabellen van de derde graad.