1ste graad

Dit is het vertrekpunt: SNI is een school met een ASO bovenbouw. In de eerste graad bereiden we leerlingen voor op richtingen in de 2de en 3de graad met finaliteit “doorstroming”: hoger onderwijs is het uiteindelijke doel. Wij stellen hoge eisen aan onze leerlingen op het vlak van abstract denken, complexe taken en zelfstandig werk.

We zetten extra in op wiskunde en Nederlands. Met het “sleuteluur” begeleiden we jonge eerstejaars om zich te organiseren en om de juiste studiemethode te vinden. We zorgen ervoor dat je je meteen thuis voelt op school en in de klas. We willen dat iedereen zijn talen goed kent en bieden extra Engels en hulp met Frans.

De eerste graad heeft een observerende en oriënterende functie. Alle leerlingen moeten de kans krijgen hun interesses te verkennen. We zorgen voor een ruim aanbod en helpen de leerlingen om een gefundeerde keuze te maken die overeenstemt met hun interesses en hun talenten en vaardigheden. 

Je kan je 4 uur per week zelf kiezen uit de bekende optie Latijn, en 2 nieuwe opties: “talent voor wetenschappen” en “talent voor talen”.

 • In de optie Latijn krijg je 4 lesuren per week Latijn. Je maakt kennis met de taal en de cultuur van de oude Romeinen en Grieken. Je leert naamvallen en leest verhalen. Je krijgt inzicht in de woordenschat en de grammatica van deze mooie oude taal.
 • In de optie “talent voor wetenschappen” krijg je 2 lesuren per week “talent voor wetenschappen”. Je werkt met wetenschappen maar ook met wiskunde en technologie. We hebben ook veel aandacht voor de vaktaal Nederlands. Daarnaast krijg je een uur extra wiskunde en een uur extra Nederlands. Tijdens die uren wordt je kennis van die vakken verder uitgebreid en uitgediept. Maar we bieden via een project met co-teaching ook plaats voor de nodige remediëring.
 • In de optie “talent voor talen” krijg je 2 lesuren per week Nederlands en Frans. We dagen je uit om je vaardigheden lezen, spreken, schrijven en luisteren goed te oefenen met teksten uit de actualiteit en met verhalen, gedichten en liedjes. Je krijgt ook de ruimte om heel creatief te zijn. Net zoals in de optie “talent voor STEM” krijg je een uur extra wiskunde en een uur extra Nederlands. Tijdens die uren wordt je kennis van die vakken verder uitgebreid en uitgediept. Maar we bieden via een project met co-teaching ook plaats voor de nodige remediëring.

In het tweede jaar bieden we een uurtje Engels meer aan. Veel van onze leerlingen komen thuis minder met Engels in contact. Voor hen is het belangrijk om zich goed in de basis van de taal in te werken. We bieden ook extra wiskunde en Nederlands aan voor iedereen. Leerlingen met veel talent en interesse voor die vakken zullen zich helemaal uitgedaagd weten. Leerlingen die het wat moeilijker hebben, krijgen tijd voor remediëring. 

Je zal ook de keuze hebben tussen 3 “basisopties”.

 • Latijn. Wie deze basisoptie kiest, volgde in het eerste jaar de optie Latijn. In 5 lesuren per week bouw je verder op de kennis van het vorige jaar. Het vak Latijn komt ten volle tot ontwikkeling. Door de studie van Latijn verwerf je inzicht in taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit van de antieke beschaving. Je verhoogt je algemene taalvaardigheid, vormt je historisch bewustzijn en oefent je kritisch denken. Je bent iemand die graag (vreemde) talen en culturen bestudeert. Je durft kritisch te denken en historische opvattingen in vraag te stellen.
 • Moderne talen en wetenschappen. Je krijgt twee lesuren moderne talen waarin je communicatief vaardiger wordt in Nederlands, Frans en Engels. Je onderzoekt verbanden tussen de talen, taalvariëteiten en taaluitingen. Je leert te genieten van alle facetten van talen en gaat er creatief mee aan de slag. In de drie lesuren wetenschappen leer je via onderzoekende vragen wetenschappelijk-technische verschijnselen kennen. Via onderzoeken en experimenten leer je de onderdelen van het vak natuurwetenschappen beter kennen. Je bouwt een brede algemene kennis op over onderwerpen uit de wereld van biologie, chemie en fysica. Je kan met een kritische houding naar verschijnselen uit het dagelijks leven kijken en staat open voor verwondering.
 • Economie en organisatie. In deze vijf lesuren maak je de verbinding tussen je eigen leefwereld en de sociaal – economische leefomgeving. Je ervaart en onderzoekt economische fenomenen vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid. Belangrijk hierbij is dat je dagelijks de actualiteit volgt. Omdat er in de economie veel met cijfers en gegevens gewerkt wordt, leer je ook goed met de computer werken.

Zo kan je goed voorbereid kiezen tussen onze richtingen economische wetenschappen, humane wetenschapen, Latijn, moderne talen en natuurwetenschappen in de tweede graad.

Bekijk hieronder onze keuzebrochure voor de eerste graad van het gemoderniseerd secundair onderwijs.

 

2e Graad

SNI en zijn troeven.

Het Sint-Niklaasinstituut biedt je de richtingen economische wetenschappen, humane wetenschappen, Latijn, moderne talen, natuurwetenschappen en bedrijfswetenschappen aan. We behouden ook na de modernisering onze belangrijke troeven. We zijn een katholieke, Nederlandstalige dialoogschool met aandacht voor de kwaliteit van het geboden onderwijs en het welbevinden van iedereen op school.
Dit alles binnen de groene ruimte op ons domein. We bieden de gepaste ondersteuning en leerzorg en trachten de blik op Brussel en de wereld te verbreden door een groot aanbod aan extra-muros activiteiten. 

Algemene info voor de richtingen.

Een aantal vakken krijgen over de richtingen heen dezelfde invulling: het gaat om godsdienst, geschiedenis, lichamelijke, plastische en muzikale opvoeding bijvoorbeeld. Ze dragen bij tot je algemene kennis en ontwikkeling.  SNI heeft  daarom trouwens expliciet gekozen om de laatste 2 vakken in de lessentabellen op te nemen.

In elke richting krijg je, zeker in het 3de jaar, ook het vak project Nederlands. Een  leerkracht Nederlands zal hier met een leerkracht van 1 van de belangrijke vakken van die richting samenwerken om je taalvaardigheid te versterken.

Specifieke info per richting.

Daarnaast zijn er een aantal vakken die specifiek zijn voor een richting of afhankelijk van de richting een specifieke invulling krijgen. Je krijgt hieronder een overzicht van  wat er van je wordt verwacht als je voor een richting kiest. Je krijgt ook een korte beschrijving van de specifieke inhouden van de voor die richting belangrijke vakken en de mogelijkheden binnen de 3de graad op SNI.

Economische wetenschappen

Deze richting zal je aanspreken als je een brede algemene interesse toont in economie en de actualiteit. Je kan bovendien goed abstract denken, zeker binnen economie en wiskunde.

Je krijgt 4 uur economie. Daarnaast heb je 4 uur wetenschappen en 5 uur wiskunde. Voor dat vak bieden we 2 mogelijkheden. In één optie ligt de nadruk vooral op de  basisdoelstellingen. Je bereidt je dan voor op de richting economie moderne talen in de 3de graad.  In de andere zal je binnen de voorziene 5 uur ook uitbreidende en verdiepende leerstof krijgen. Je bent dan perfect voorbereid voor een richting zoals economie-wiskunde bijvoorbeeld.

Bedrijfswetenschappen

Dit is een domeingebonden doorstroomrichting. Het is een theoretische en abstracte richting die je voorbereidt op universitaire studies binnen het gekozen domein. Je krijgt hetzelfde programma economie, maar dan gespreid over meer lesuren. Daarnaast heb je 4 uur wiskunde met een verdiepend leerplan. Het pakket wetenschappen bevat de basis van de doelstellingen die in economische wetenschappen moeten bereikt worden. De leerstof talen en algemene vakken is iets beperkter dan in de domeinoverschrijdende richtingen. 

Humane wetenschappen

Dit is de ideale richting als je nieuwsgierig bent naar het gedrag van de mens als individu en binnen de samenleving, als je wil nadenken over essentiële levensvragen en maatschappelijke verschijnselen en als je de actualiteit en wat er beweegt op vlak van cultuur en kunst van nabij volgt.

Je krijgt de richtinggevende vakken sociologie en psychologie, filosofie en kunstwetenschappen. Daarbovenop krijg je een goede basis talen, wiskunde (4 uur) en wetenschappen (4uur basis aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica).

Latijn

Je hebt interesse voor taal, cultuur, geschiedenis en samenleving,  je wil verder genieten van Latijnse teksten en de klassieke oudheid ontdekken … dan is deze richting iets voor jou.

Naast de uren Latijn heb je 5 uur wiskunde en 5 uur wetenschappen (basis aardrijkskunde en biologie en uitgebreide chemie en fysica).

 In de 3de graad kan je verder in de richtingen met Latijn. Ook wetenschappelijke richtingen behoren nog tot de mogelijkheden.

Moderne talen

Je bent communicatief vaardig in meerdere talen, je bent geïnteresseerd in literatuur en cultuur, je leest graag en wil ook weten hoe taal als systeem werkt. Dan zit je met deze richting goed.

Naast verdiepende uren Nederlands, Frans en Engels, krijg je nog Duits en communicatiewetenschappen. Je hebt 5 uur wiskunde en 5 uur wetenschappen (basis aardrijkskunde en biologie, uitgebreid chemie en fysica).

Zo ben je goed voorbereid voor de richting moderne talen wetenschappen in de 3de graad. Ook taal- en communicatiewetenschappen behoort dan tot de mogelijkheden.

Natuurwetenschappen

Je hebt aanleg voor wetenschappen en wiskunde, je kan goed logisch redeneren en je wil via onderzoekend leren op zoek gaan naar verklaringen van allerlei verschijnselen in de wereld rondom ons. Dan kies je voor deze richting.

Je krijgt naast een goede algemene vorming een sterk aanbod wiskunde (6 uur waarvan minstens 1 uur gedifferentieerd wordt gewerkt) en 7 uur wetenschappen (basi aardrijkskunde en specifieke uitgebreide leerstof voor biologie, chemie en fysica).

In de 3de graad kan je verder in wiskunde wetenschappen of moderne talen wetenschappen.

Bekijk hier de lestabellen van de tweede graad.

3e Graad

Er zijn nog slechts 11 uur die je niet zelf kiest. Je combineert keuzes voor Latijn, wiskunde, economie, moderne talen, wetenschappen en humane wetenschappen. Je krijgt je eigen richtingsvakken. Volgens je richting zal je meer of minder talen, wetenschappen en wiskunde hebben.

Onze keuzemogelijkheden:

 • bedrijfswetenschappen (domeingebonden doorstroom)
 • Economie – Moderne Talen,
 • Economie – Wiskunde
 • Humane Wetenschappen
 • Latijn – Moderne Talen
 • Latijn – Wetenschappen
 • Latijn – Wiskunde
 • Moderne Talen – Wetenschappen
 • taal en communicatiewetenschappen (domeingebonden doorstroom)
 • Wiskunde – Wetenschappen

Bekijk hier de lestabellen van de derde graad.