Leerkrachtenteam 2021-2022

Juf Ellen, juf Clara, juf Trees, juf Marijke voor het eerste leerjaar.

Juf Yousra, juf Kim, juf Laura voor het tweede leerjaar.

Meester Anthony, juf Lola, juf Rani voor het derde leerjaar.

Juf Ellen, juf Lyn, juf Lauren voor het vierde leerjaar.

Juf Sara, juf Jana , meester Frederik voor het vijfde leerjaar.

Juf Ilse, meester Dennis, meester Glen, juf Karen voor het zesde leerjaar.

Meester Pol: ICT

Juf Laetitia ( 1ste,2de,3de leerjaar) juf Isabel ( 4de,5de,6de leerjaar): zorgcoördinatoren

Juf Lysbeth, juf Sarah, juf Britt, juf Sonja, juf An : zorgjuffen

juf Els : beleidsondersteuner

Juf Griet, juf Laura : secretariaat

Juf Kaatje : directie