SNI Anderlecht is een school van de Broeders van Scheppers. Victor Scheppers (1802-1877) stichtte midden vorige eeuw de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid om opvoeding en onderwijs te bieden aan de meest kwetsbaren in onze samenleving. Over het leven van Victor Scheppers verscheen het mooie “De ceder van de Libanon”, dat op school verkrijgbaar is. Vandaag hebben de Broeders van Scheppers in Vlaanderen basis- en secundaire scholen in Alsemberg, Anderlecht, Antwerpen, Herentals, Mechelen en Wetteren. Daarnaast zijn zij ook werkzaam in Italië, Burundi, Canada, Argentinië en Uruguay.

De levensspreuk van Victor Scheppers was “Honor Deo, Labor Mihi, Utilitas Proximo”: de eer is aan God, het werk is voor mij, het nut is voor mijn naaste. Onder die leuze tekenden de Broeders van Scheppers een opvoedingsproject uit met 5 krachtige ankers die ook vandaag nog steeds een sterke leidraad vormen.

Het volledige opvoedingsproject kan je hier inkijken.

De inspiratie van het evangelie toont ons dat elke jongere de moeite waard is. We aanvaarden de leerlingen als zoekende jongeren. We geloven in hen en geven hen vertrouwen en verantwoordelijkheid. De leraren en opvoeders staan tussen de leerlingen, coachen hen en reiken hen normen aan.

We helpen onze leerlingen om hun talenten en interesses te ontdekken en ontplooien. We zijn ons daarbij bewust van hun mogelijkheden en tekorten. We leren hen positieve attitudes aan in een gezonde balans van studie en ontspanning, van ernst en humor, van leiden en loslaten.

We hebben aandacht voor de verschillende noden van elk kind. Onze speciale bekommernis gaat uit naar leerlingen met specifieke noden. Het ruime zorgaanbod op school is op maat van elke leerling.

We leven dicht bij de jongere. We zijn aanwezig, attent en betrokken. We zijn aanspreekbaar en tonen belangstelling. De regels zijn duidelijk. Wij springen omzichtig om met gezag. Correcte attitudes zorgen voor een positieve klassfeer en onderling respect. We werken aan het welbevinden van iedereen op school.

Verbondenheid biedt wederzijds houvast. Onderwijs en opvoeding is een gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen op school is beschikbaar voor de leerlingen. We gaan respectvol in dialoog met de leerling en de ouders. We communiceren duidelijk en open.