Onze school is een goede, kwalitatieve school. Zij staat garant voor degelijk, boeiend en zorgzaam onderwijs waar het welbevinden van elk kind een centrale plaats inneemt. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. We benaderen elk kind vanuit dit standpunt en willen elk kind zo ver mogelijk brengen. Het kind is belangrijk in zijn totaliteit: we hebben oog voor het ontplooien van zowel de intellectuele, communicatieve, sportieve, sociaal-emotionele… vaardigheden. De lessen worden gegeven aan max. 22 leerlingen per klas. In elk leerjaar hebben we drie klassen waarbij de klasleerkrachten wekelijks overleg hebben. Daarnaast hebben we ook extra zorguren. De leerkrachten lichamelijke opvoeding zorgen voor de turn- en zwemlessen en organiseren middagsport twee keer per week.

Nederlandstalig zijn speelt op drie vlakken een rol:

Onze culturele identiteit: wij zijn Vlaming in Brussel en houden rekening met de Brusselse realiteit die meertalig en divers is. Onze taal is het Nederlands in contacten met ouders en externen.

Onze kwaliteit: een actief taalbeleid vanaf de kleuterklassen tot de secundaire school geeft elke leerling die het profiel heeft om op onze school te studeren, die kans. Het Nederlands goed beheersen is een absolute voorwaarde om te slagen.

Ons welbevinden: Nederlands praten op school, in de klas, op de speelplaats en aan de poort verhoogt het welbevinden van alle leerlingen op school. Wij voeren een actief beleid op dat vlak: “Ik spreek Nederlands en ik weet waarom.”

Onze visie en ons werk steunen op vijf pijlers:

Wij zijn een katholieke school en handelen vanuit een duidelijk pedagogisch project dat steunt op Jezus Christus. Wij hebben onze eigen kerkelijke en culturele identiteit. Ons opvoedkundig werk is een werk van liefde met veel aandacht voor de kwetsbaarheid van jongeren. Ons engagement maakt van onze school een toegankelijke leef- en leeromgeving voor jongeren. Wij coachen hen en reiken hen normen aan voor een hoopvolle toekomst.

Wij staan voor kwaliteit. De kwaliteit die wij bieden is integraal: wij bieden aan elke jongere de ruimte om zich totaal  te ontwikkelen: intellectueel, psychisch, spiritueel, lichamelijk, muzisch, communicatief, sociaal…

De leerling staat centraal. Wij bieden de leerlingen de ruimte om zich te ontwikkelen volgens eigen capaciteiten en talenten. Wij zijn er voor de leerling, wij geven kansen aan iedereen. Verscheidenheid is voor ons een uitdaging om dynamisch samen te leven.

Welbevinden is de sleutel voor inzet, engagement en levenslust. Als leerkracht en opvoeder zijn wij attent en betrokken. Wij geven leerlingen ruimte binnen een duidelijk verwoorde regelgeving. Wij springen omzichtig om met gezag.

Verbondenheid. Wij werken en handelen in team. Wij vertrekken vanuit een respectvolle dialoog en werken samen aan een positief leer- en leefklimaat.

Inrichtende Macht

VZW Scheppers Anderlecht
Bergensesteenweg 1421
1070 Anderlecht
02 523 15 20
SNI is een school van de Broeders van Scheppers. De Broeders van Scheppers hebben een heel eigen opvoedingsproject, dat je hier kan inkijken. ..

Het schoolreglement kan je raadplegen via deze link.