1. Kwaliteit

SNI biedt je kwaliteitsvol secundair onderwijs om je interesses en talenten te ontplooien en een sterke persoonlijkheid te ontwikkelen. Zo bereiden we je optimaal voor op de hogeschool of universiteit. De jaarlijkse cijferrapporten van de onderwijsinspectie geven ook aan dat onze oud-leerlingen zowel op het vlak van participatie als prestaties goed scoren in het hoger onderwijs.

2. Nederlands natuurlijk

Wie kiest voor SNI kiest voor Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Een goede kennis van de onderwijstaal is dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan. Daarom zetten wij vanaf het eerste jaar in op extra lesuren Nederlands, op taalgericht vakonderwijs, op individuele taaltrajecten en remediëring Nederlands. Daarnaast vragen wij zowel van de leerlingen als de ouders een positief engagement ten aanzien van het Nederlands.

3. Meertaligheid troef

Als Brusselse school zetten we ook in op een rijke meertaligheid. Zo krijgt iedereen een uur extra Frans in het vaste lessenrooster en is er de mogelijkheid om op woensdagmiddag Frans+ te volgen om je mondelinge vaardigheden extra te oefenen. Engels is de derde taal. In alle richtingen is er ook de mogelijkheid om Duits te volgen. Leerlingen die kiezen voor moderne talen kunnen bovendien Spaans volgen in de derde graad. De talige diversiteit op school, diverse uitstappen en meerdaagse reizen naar het buitenland ondersteunen deze talige focus.

4. Welbevinden

Om goed te presteren op school moet je ook goed in je vel zitten. Daarom voeren wij een actief en preventief anti-pestbeleid via klasvormende activiteiten en een wekelijks ‘sleuteluur’ met de titularis. Daarin komen thema’s zoals pesten en cyberpesten, constructieve feedback en weerbaarheidstraining aan bod. Via een ambassadeursproject schakelen we zesdejaars in als rolmodel om leerlingen van de eerste graad te motiveren en stimuleren.

5. Leerzorg

Via een sterk uitgebouwde leerzorg helpen wij je een goede studiehouding en passende studiemethode te ontwikkelen. Daarom hebben wij vanaf het eerste jaar aandacht voor “leren leren” en richten wij buiten de lesuren begeleide studie en huiswerkklasjes in. Inge, onze vaste  leerlingenbegeleidster volgt leerlingen die een meer doorgedreven ondersteuning nodig hebben, individueel op. Ook een zelfbewuste en goed onderbouwde studiekeuze is essentieel voor een goede schoolloopbaan. Daarom begeleiden wij je stap voor stap in je studiekeuze via infomomenten, proeflessen, SID-ins en indien nodig, ondersteuning door het CLB of een andere externe partner.

6. SNI geeft je ruimte

Met 6 hectare groene sportvelden uniek in Brussel bieden we jou letterlijk en figuurlijk de nodige ruimte om je te ontplooien. Tijdens de lange middagspeeltijd is er een rijk aanbod van sport- en andere activiteiten. Een actieve leerlingenraad zorgt voor tal van leuke  activiteiten doorheen het jaar. Daarnaast zijn er de jaarlijkse hoogtepunten in het teken van de vastenactie: de spannende sportwedstrijden tussen leraars en leerlingen, een kleurrijke regenboogloop en een wervelend freepodium.

7. Wij zijn SNI

Vanuit ons opvoedingsproject van de broeders van Scheppers zijn wij leraar tussen de leerlingen, in een oprechte betrokkenheid op elkaar. Wij delen daarbij verantwoordelijkheid en engagement zowel in de dagelijkse omgang met elkaar als tijdens de vele extra-muros activiteiten. Zo trekken we op het einde van het zesde jaar na de examens op Ardennenweekend om samen hun afscheid van SNI te vieren. Ook onze ‘Back to school’-quiz trekt jaarlijks meer dan 300 oud-leerlingen aan om oude schoolvrienden en leraars bij een goed glas en een nostalgische babbel terug te zien.

8. Brusselitude

Door onze gunstige ligging op 100 meter van de metro staan wij in twintig minuten in het kloppend hart van onze hoofdstad. Wij maken dan ook dankbaar gebruik van deze ader om de bruisende hartslag van Brussel te voelen: voorstellingen in de KVS, Bronks, het Kaaitheater of de Bozar, tentoonstellingen in het kruim van de Brusselse musea, educatieve bezoeken aan parlementen of de nationale bank, een interactieve sessie op de VRT of workshops op de VUB, … Diezelfde connectiviteit zorgt er ook voor dat onze leerlingen met twee benen in de maatschappij staan. Zij ontwikkelen zelfstandigheid en assertiviteit en worden weerbaar en veerkrachtig.

9. Venster op de wereld

Vanuit diezelfde open visie verbreden we hun blik op naar de wijde wereld. Via een OXFAM-winkeltje dat wordt uitgebaat door onze leerlingenraad of via de jaarlijkse vastenactie ten voordele van de buitenlandse projecten van de Broeders van Scheppers en een aantal lokale goede doelen die de leerlingen zelf kiezen, vertalen we onze christelijke inspiratie naar het dagelijkse leven op school.

10. Katholieke dialoogschool

Als Nederlandstalige Katholieke school in een meertalige en pluralistische omgeving steunen wij ten volle het pedagogisch project van de Katholieke dialoogschool. Vanuit onze sterke eigen Vlaamse en christelijke identiteit en binnen het duidelijk kader van onze Westerse normen en waarden reiken wij de hand naar leerlingen met andere culturele achtergronden en gaan steeds met hen in dialoog  op zoek naar gedeelde gronden. Wij geloven dat duurzame oplossingen enkel in dialoog en verbinding tot stand komen.