Aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2020-2021.

Wij volgen de procedure van het LOP.  Daarover vindt u alle informatie op www.inschrijveninbrussel.be

U vindt hier een kort overzicht van de belangrijke data  :

– 6 januari -17 januari 2020 : de aanmeldingen voor broers en zussen van leerlingen van het SNI en voor kinderen van personeel voor het schooljaar 2020 . Mogen wij u verzoeken, indien u nog broers/zussen  in onze  kleuterschool of  lagere school wenst in te schrijven, u zo snel mogelijk tot de directie te wenden. Hiermee hopen we te vermijden dat wij uw kind, omwille van plaatsgebrek, moeten weigeren. 

  • 27 januari -17 februari 2020 : inschrijvingen aangemelde broers en zussen of kidneren van personeel

– 2 maart -31 maart 2020 : aanmelden via inschrijveninbrussel.be voor alle nieuwe leelringen

– 30 april 2020 : ouders ontvangen een infobericht .

– 4 mei -26 mei 2020 : inschrijven . Voor onze school vinden de inschrijvingen plaats op donderdag 14 mei  en maandag 25 mei 2020 van 16.00 tot 18.30, na afspraak ( tel. 02 523 15 20 )

– vanaf 29 mei 2020 : vrije inschrijvingen 

Voor de overstap van  uw kleuter uit de 3de kleuterklas naar  het 1ste leerjaar van het SNI hoeft u nog niets te ondernemen. Deze kinderen zijn automatisch ingeschreven. Een inschrijvingsformulier krijgt u begin januari.