Aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2020-2021.

Wij volgen de procedure van het LOP.  Daarover vindt u alle informatie op www.inschrijveninbrussel.be.

U vindt hier een kort overzicht van de belangrijke data  :

– 6 januari -17 januari 2020 : de aanmeldingen voor broers en zussen van leerlingen van het SNI en voor kinderen van personeel voor het schooljaar 2020 . Mogen wij u verzoeken, indien u nog broers/zussen  in onze  kleuterschool of  lagere school wenst in te schrijven, u zo snel mogelijk tot de directie te wenden. Hiermee hopen we te vermijden dat wij uw kind, omwille van plaatsgebrek, moeten weigeren. 27 januari -17 februari 2020 : inschrijvingen aangemelde broers en zussen of kinderen van personeel

Wijzigingen doorgevoerd omwille van het coronavirus, vanuit het LOP:

– 2 maart -31 maart 2020 : aanmelden via inschrijveninbrussel.be voor alle nieuwe leerlingen. Dit wordt verlengd tot 20 mei

– 29 mei 2020 : ouders ontvangen een infobericht .

-2 juni -22 juni 2020 : inschrijven . Voor onze school vinden de inschrijvingen plaats op donderdag 4 juni  en maandag 15 juni telkens van 16.00 tot 18.30 . U maakt eerst een na afspraak met de school op het nummer  tel. 02 523 15 20

– vanaf 25 juni 2020 : vrije inschrijvingen

Voor de overstap van  uw kleuter uit de 3de kleuterklas naar  het 1ste leerjaar van het SNI hoeft u nog niets te ondernemen. Deze kinderen zijn automatisch ingeschreven. Een inschrijvingsformulier krijgt u begin januari.