1e Graad

1e Jaar

28 uur zijn verplicht voor iedereen. Je leert Nederlands, Frans, wiskunde, wetenschappen en een heleboel andere vakken. Op SNI zit daar ook een sleuteluur bij. Daar werk je aan studievaardigheden, sociale thema’s, ICT en welbevinden samen met je klasleerkracht. 4 uur kies je zelf.

 • Klassieke Studiën. Je maakt kennis met de oude Grieks-Romeinse cultuur. Je kan al wat Grieks lezen. Je leert je eerste Latijnse woorden.
 • Moderne Wetenschappen. Je krijgt extra wiskunde, Nederlands en Frans. Meer oefeningen zorgen ervoor dat je de basisleerstof goed kent. Nederlands en Frans worden bijgewerkt.

Bekijk hier de lestabellen van de eerste graad.

2e Jaar

27 uur zijn verplicht voor iedereen. De vakken uit het eerste jaar keren terug. En je leert nu ook Engels. 5 uur kies je zelf.

 • Latijn. Je studeert nu grondig Latijn. De taal en de cultuur van de Romeinen kennen geen geheimen meer voor je.
 • Moderne Wetenschappen. Je krijgt 2 uur SEI, een vak waarin je kennis maakt met economie. En 3 uur wetenschappelijk werk: in een labo doe je zelf je eerste wetenschappelijk onderzoek.

Bekijk hier de lestabellen van de eerste graad.

2e Graad

De keuze wordt groter. Je kiest je eigen hoofdvakken. Afhankelijk van je richting kies je nu voor meer of minder wiskunde en wetenschappen.

 • Latijn. Stilaan ken je perfect Latijn. Je gaat nu ook teksten bestuderen uit het oude Rome. Iedereen die Latijn kiest, heeft ook een sterk wiskundepakket.
 • Wetenschappen. Jij kiest voor extra biologie, chemie en fysica.
 • Economie. Je leert alles over de wereld van de economie: hoe werken de markten, hoe organiseer je een onderneming, wat is economische groei? Je kan economie combineren met sterke wiskunde of met meer moderne talen.
 • Humane wetenschappen. Je hebt 2 hoofdvakken: cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen. Je leert over media, cultuur, persoonlijke ontwikkeling, gezin en familie…

Bekijk hier de lestabellen van de tweede graad.

3e Graad

Er zijn nog slechts 11 uur die je niet zelf kiest. Je combineert keuzes voor Latijn, wiskunde, economie, moderne talen, wetenschappen en humane wetenschappen. Je krijgt je eigen richtingsvakken. Volgens je richting zal je meer of minder talen, wetenschappen en wiskunde hebben.

Onze keuzemogelijkheden:

 • Economie – Moderne Talen,
 • Economie – Wiskunde
 • Humane Wetenschappen
 • Latijn – Moderne Talen
 • Latijn – Wetenschappen
 • Latijn – Wiskunde
 • Moderne Talen – Wetenschappen
 • Moderne Talen – Wiskunde
 • Wiskunde – Wetenschappen

Bekijk hier de lestabellen van de derde graad.