Leerkrachtenteam 2018-2019

  • Juf Ellen/juf Lysbeth, juf Clara , juf Trees in het eerste leerjaar
  • Juf Sarah/juf Linde, juf Kim, juf Laura in het tweede leerjaar
  •  Meester Anthony, meester Frederik, juf Rani in het derde leerjaar
  • Juf Ellen/ juf An  , juf Kim , juf Jumi in het vierde leerjaar
  • Juf Sara, juf Jana , juf Annabelle in het vijfde leerjaar
  • Juf Ilse, meester Dennis, meester Glen en juf Dorien in het zesde leerjaar
  • Juf Lysbeth, juf Laetitia, juf Isabel en juf Els : zorgleerkracht
  • Juf Sonja en  juf An : ambulante leerkracht
  • Meester Pol : ict
  • juf Linde : leerkracht schrijftraject
  • Meester Wilfried en juf Marleen : LO
  • Juf Laura, juf Griet :  het secretariaat
  • Juf Kaatje, directie

Juf Grietje gaat in bevallingsverlof . Haar klas wordt overgenomen door juf Clara. Meester Frederik zal de klas van juf Clara overnemen.

Juf Marleen zal langdurig afwezig zijn wegens ziekte . We wensen haar alvast veel beterschap.