Klassen

Voor het schooljaar 2017 -2018 zal het leerkrachtenteam er als volgt uitzien :

 • Juf Ellen/juf Lysbeth, juf Grietje, juf Trees in het eerste leerjaar
 • Juf Sarah/juf Lysbeth, juf Kim, juf Laura in het tweede leerjaar
 •  Meester Anthony, juf Clara, juf Rani in het derde leerjaar
 • Juf Ellen/ juf An  , juf Kim , juf Jumi in het vierde leerjaar
 • Juf Sara, juf Jana , juf Annabelle in het vijfde leerjaar
 • Juf Ilse, meester Dennis, meester Glen en juf Dorien in het zesde leerjaar
 • Juf Yasmin, juf Laetitia, juf Isabel en juf Els : zorgleerkracht
 • Juf Sonja, juf Lysbeth en  juf An : ambulante leerkracht
 • Meester Pol : ict
 • juf Phatcha : vervanging bevallingsverlof juf Clara
 • juf An : vervanging bevallingsverlof juf Ellen
 • juf Linde : leerkracht schrijftraject
 • Meester Wilfried en juf Marleen : LO
 • Juf Marie-Thérèse, juf Griet :  het secretariaat
 • Juf Kaatje, directie

We hebben dit schooljaar een aantal nieuwe leerkrachten: juf Sara, juf Jana, juf Annabelle en meester Glen . Sommige leerkrachten krijgen een andere lesopdracht binnen de school: juf Lysbeth, juf Grietje en juf Kim. Andere leerkrachten hebben de school verlaten wegens : werken dichter bij huis of een nieuwe functie binnen een andere school :juf Marijke, juf Corry, juf Isabel en meester Cédric.