Leerkrachtenteam 2019-2020

  • Juf Ellen/juf Lola, juf Clara/ juf Vera , juf Trees in het eerste leerjaar
  • Juf Sarah/juf Lola, juf Kim, juf Laura in het tweede leerjaar
  •  Meester Anthony, juf Ilka, juf Rani in het derde leerjaar
  • Juf Ellen/ juf An  , juf Kim , juf Jumi in het vierde leerjaar
  • Juf Sara: meester Jurgen, juf Jana , meester Frederik in het vijfde leerjaar
  • Juf Ilse/ juf Linde, meester Dennis, meester Glen en juf Dorien in het zesde leerjaar
  • Juf Lysbeth, juf Laetitia, juf Isabel en juf Els : zorgleerkracht
  • Juf Sonja, juf An, juf Lola : ambulante leerkracht
  • Meester Pol : ict
  • juf Linde : leerkracht schrijftraject
  • Meester Wilfried en juf Marleen : LO
  • Juf Laura, juf Griet :  het secretariaat
  • Juf Kaatje, directie

Juf Grietje zal een andere opdracht uitvoeren binnen het ondersteuningsnetwerk West-Brabant, Brussel.

Juf Sara is in bevallingsverlof en wordt vervangen door meester Jurgen , juf Clara is ook in bevallingsverlof en wordt vervangen door juf Vera