Klassen

Voor het schooljaar 2018 -2019 zal het leerkrachtenteam er als volgt uitzien :

 • Juf Ellen/juf Lysbeth, juf Clara , juf Trees in het eerste leerjaar
 • Juf Sarah/juf Linde, juf Kim, juf Laura in het tweede leerjaar
 •  Meester Anthony, meester Frederik, juf Rani in het derde leerjaar
 • Juf Ellen/ juf An  , juf Kim , juf Jumi in het vierde leerjaar
 • Juf Sara, juf Jana , juf Annabelle in het vijfde leerjaar
 • Juf Ilse, meester Dennis, meester Glen en juf Dorien in het zesde leerjaar
 • Juf Lysbeth, juf Laetitia, juf Isabel en juf Els : zorgleerkracht
 • Juf Sonja en  juf An : ambulante leerkracht
 • Meester Pol : ict
 • juf Linde : leerkracht schrijftraject
 • Meester Wilfried en juf Marleen : LO
 • Juf Laura, juf Griet :  het secretariaat
 • Juf Kaatje, directie

Juf Grietje gaat in bevallingsverlof . Haar klas wordt overgenomen door juf Clara. Meester Frederik zal de klas van juf Clara overnemen.

Juf Marleen zal langdurig afwezig zijn wegens ziekte . We wensen haar alvast veel beterschap.