Aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2020-2021.

Alle kinderen geboren in 2018 of vroeger kunnen zich  aanmelden. Ook als ze pas op 1 september 2021 zouden starten.

Wij volgen de procedures van het LOP. Daarover vindt u alle informatie op www.inschrijveninbrussel.be.

De aanmeldingen voor broers en zussen van leerlingen van het SNI ( kleuterschool en lagere school),  en voor kinderen van personeel voor het schooljaar 2020-2021 starten op 6 januari 2020  U kan uw kind aanmelden tot en met  17 januari 2020. 

Voor de overstap van  uw kleuter uit de 3de kleuterklas naar  het 1steleerjaar van het SNI hoeft u nog niets te ondernemen. Deze kinderen zijn automatisch ingeschreven. Een inschrijvingsformulier krijgt u begin januari.

Voor alle andere  aanmeldingen  kan u terecht op www.inschrijveninbrussel.be .

Wijzigingen doorgevoerd omwille van het coronavirus 
–  2 maart -31 maart 2020 : aanmelden via inschrijveninbrussel.be voor alle nieuwe leerlingen. Wordt verlengd tot 20  mei  2020.
– 29 mei 2020 : ouders ontvangen een infobericht .
_  2 juni -22 juni 2020 : inschrijven . Voor onze school vinden de inschrijvingen plaats op donderdag 04 juni en maandag 15 juni telkens tussen 16.00 uur  en 18.30 uur   na afspraak ( tel. 02 523 15 20).
– vanaf 25 juni 2020 : vrije inschrijvingen indien er nog vrije plaatsen zijn. 
Voor de overstap van uw kleuter uit de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar van het SNI hoeft u nog niets te ondernemen. Deze kinderen zijn automatisch ingeschreven.