Terreurdreiging niveau 3

(update vrijdag 27 november, 15.00 uur)

Beste ouders, beste leerlingen, beste collega’s

De overheid verlaagt de terreurdreiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar niveau 3.

Volgende week zal de school dus zeker open zijn. Lessen gaan door volgens het normale rooster. Examens gaan door zoals aangekondigd. We voorzien de gewone opvang.

We blijven de veiligheid van de kinderen maximaal bewaken. De afspraken met de politie blijven gelden. De politie is snel bereikbaar per telefoon. Er is steeds een patrouille in de buurt van de school. Een snelle interventie in geval van nood is absoluut gegarandeerd.

We blijven de toegang tot de school scherp controleren.

De achteringang aan de Vogelzangstraat zal bij de start en het einde van de lessen slechts kort open zijn. Overdag gaat de poort niet open, ook niet voor leerlingen die examen hebben afgelegd. Zij verlaten de school langs de hoofdingang aan de Bergensesteenweg. We vragen vooral fietsers voorzichtig te zijn op de Bergensesteenweg. We openen de toegangspoort aan de Bergensesteenweg wat langer dan vorige week. We behouden controle over elk binnenkomend verkeer.

We zijn erg tevreden over de discipline van de automobilisten de voorbije week. We vragen u even voorzichtig te blijven rijden. Parkeer niet in de kiss-and-ridezone. Alleen personeel met een parkeersticker mag de auto tijdens de schooluren op de parking achterlaten.

We vragen ouders om, zoals gewoonlijk, de speelplaatsen en de gebouwen niet zonder begeleiding van personeel te betreden en het schoolterrein na het begin van de lessen snel weer te verlaten.

Voor veel leerlingen start de examenperiode. Andere leerlingen hebben nog veel toetsen. We begrijpen dat de omstandigheden dit jaar niet ideaal zijn. We hebben kunnen merken dat iedereen op school zich volop inzet . Daar hebben we veel respect voor. We steunen mekaar!

Leerlingen met vragen kunnen zoals steeds terecht bij hun leerkrachten of bij de zorgleerkrachten en de leerlingenbegeleiding.

De directie